Dokumenta i linkovi

U cilju da Vam olakšamo administrativne brige, na ovoj stranici možete pronaći neophodna uputstva, zakone, dokumenta i formulare. Jednostavnim klikom na tekst željenog dokumenta preuzimate isti. Za uspešan pregled .pdf fajlova neophodno je da imate instaliran Adobe Reader pregledač dokumenata.


DOKUMENTA

Odluka o pomoći deci sa posebnim potrebama (“Sl. list grada Kraljeva”, br. 20/2011)
Pravni vodič za roditelje dece sa smetnjama u razvoju
Vodič kroz subvencije namenjene osobama sa invaliditetom
Priručnik za prvih 100 dana – Autism Speaks
Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji
Instrukcije za uvoz motornih vozila
Jedinstveni obrazac M
Zahtev za besplatan prolazak autoputevima
Zahtev za izdavanje potvrde-uverenja o utvrdjenom procentu TO
Zahtev za priznavanje prava na invalidsku penziju
Zahtev za priznavanje prava na naknadu za nabavku specijalnog pomagala
Zahtev za priznavanje prava na novčanu naknadu za TO
Zahtev za novčanu naknadu za TNP
Zahtev za priznavanje prava na starosnu penziju
Zahtev za refundaciju PDV-a
Zahtev za utvrdjivanje procenta TO
Strategija socijalne politike grada Kraljeva 2013-2020.
Uslovi za oslobađanje od TV PRETPLATE
Zahtev za oslobađanje RTS

ZAKONI

Evropska strategija za OSI 2010-2020
Konvencija UN o pravima OSI
Zakon o socijalnoj zaštiti
Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom
Zakon o udruženjima
Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima
Lista pomagala u primeni od 01.01.2015
Pravilnik o utvrđivanju telesnih oštećenja
Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja 2013
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osi
Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju
Uredba Ministarstvo – STB uredjaji
Zakon o upotrebi znakovnog jezika
Vodič kroz prava OSI
Lokalni akcioni plan
Uredba o energetski zaštićenom kupcu