O nama

Kraljevačko udruženje za pomoć osobama sa autizmom je humanitarna, dobrovoljna, samostalna i vanstranačka organizacija koja se bavi pružanjem pomoći i unapređenjem statusa osoba s poremećajima iz autističnog spektra. Sedište udruženja je u ulici Dositejeva 5 u Kraljevu. Deluje na području grada Kraljeva i okoline.

Ciljevi i zadaci Udruženja su:

a) da okuplja roditelje, stručnjake i prijatelje porodica osoba sa autizmom radi pružanja organizovane pomoći, zaštite osoba sa autizmom i njihovih porodica.

b) sarađuje, inicira i pomaže rad državnih organa , službi, ustanova i organizacija na stvaranju uslova za ostvarenje prava na adekvatnu dijagnozu, rani tretman, obrazovanje, rad, stanovanje i što samostalniji život, stvaraju mogućnosti zapošljavanja kao i svih potrebnih oblika zaštite osoba sa autizmom.

c) da predlaže nadležnim organima donošenje mera i propisa radi proširivanja i usavršavanja sistema zaštite osoba sa autizmom ,

d) da inicira i pruža pomoć u organizovanju posebnih ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, profesionalno osposobljavanje, zapošljavanje, stanovanje i otvaranje zaštitnih radionica kao i ustanova za dijagnostiku i naučno-israživački rad.

f) da prikuplja nova saznanja iz oblasti autizma u cilju informisanja javnosti i izbora metoda u rešavanju ovih problema.

g) pomaže i učestvuje u stručnom i naučno-istraživačkom radu iz oblasti autizma.
h) da putem predavanja, štampe, publikacija, radija i televizije upoznaje širu i stručnu javnost sa naučnim dostignućima vezanim za autizam i mogućnostima za uključivanje osoba sa autizmom u svakodnevni život.

i) da pokrene i učestvuje u akcijama koje su usmerene na pomoć osobama sa autizmom.

j) sarađuje sa srodnim institucijama i obavlja sve druge poslove u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Članom Udruženja može postati svako pravno i fizičko lice koje deluje u skladu sa Statutom Udruženja.

Kontakt email:
autizam.kv@gmail.com